close

Tìm đường đi

Sử dụng vị trí của tôi

Nissan Đông Hà

0935 357 789

ndha@nissandongha.com

258 Lê Duẩn, phường Đông Lễ, Tp. Đông Hà, Quảng Trị

Bộ phận kinh doanh

0935 357 789

ndha.kinhdoanh@nissandongha.com

Bộ phận chăm sóc khách hàng

0981357789

ndha.cskh@nissandongha.com

Bộ phận dịch vụ

0935588988

ndha.dichvu@nissandongha.com

1