close

Cho trải nghiệm mua xe tuyệt vời nhất

Mua xe theo cách của bạn

Dự toán chi phí

Mức biểu phí trên đây là tạm tính và có thể thay đổi do sự thay đổi của thuế và các bên cung cấp dịch vụ khắc Mức bảo hiểm đã gồm 10% VAT.

Thông tin xe

  • Giá (VND)
  • Phí trước bạ
  • Phí đăng ký
  • Phí đăng kiểm
  • Bảo hiểm TNDS
  • Phí bảo trì đường bộ 12 tháng
  • Tổng chi phí đăng ký
  • Tổng cộng
1