Tuyển dụng

Nissan Đông Hà – Tuyển Kỹ thuật viên ô tô

  NISSAN ĐÔNG HÀ là đại lý ủy quyền của Nissan Nhật Bản cung cấp các loại xe ô tô du lịch thương hiệu NISSAN…

Xem chi tiết

Tuyển 10 nhân viên kinh doanh

Nissan Đông Hà là đại lý ủy quyền 3S của Nissan Việt Nam, chuyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và xe…

Xem chi tiết

Nissan Đông Hà tuyển Kỹ thuật viên

NISSAN ĐÔNG HÀ là đại lý ủy quyền của Nissan Nhật Bản cung cấp các loại xe ô tô du lịch thương hiệu NISSAN cần…

Xem chi tiết

Nissan Đông Hà thông báo tuyển dụng

Nissan Đông Hà là đại lý ủy quyền 3S của Nissan Việt Nam, chuyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và xe…

Xem chi tiết

Nissan Đông Hà thông báo tuyển dụng Tư vấn bán hàng

Nissan Đông Hà là Đại lý 3S của Nissan Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/05/2016, chuyên cung cấp các dòng…

Xem chi tiết

Tuyển Tư vấn bán hàng tại Quảng Bình, Huế

Nissan Đông Hà là Đại lý 3S của Nissan Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/05/2016, chuyên cung cấp các dòng…

Xem chi tiết

Nissan Đông Hà tuyển dụng Tư vấn bán hàng Quý IV năm 2016

Nissan Đông Hà là Đại lý 3S của Nissan Việt Nam, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/05/2016, chuyên cung cấp các dòng…

Xem chi tiết

NISSAN ĐÔNG HÀ cần tuyển dụng nhiều vị trí

NISSAN ĐÔNG HÀ là đại lý ủy quyền của Nissan Nhật Bản cung cấp các loại xe ô tô du lịch thương hiệu NISSAN cần…

Xem chi tiết