Nissan Đông Hà

Đại Lý 3S Chính Thức

  • Số 258 Lê Duẩn, phường Đông Lễ, TP Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị
  • 02333 555 688 Hotline: 0935 588 988
  • http://nissandongha.com